Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera Inpost. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. 

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) opis wady Produktu. 

 

Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Reklamacje/Zwrot należy kierować na adres:

 

CoCo Queen Butik Aleksandra Jędrzejewska

ul. Leśna 38

96 – 332 Grabina Radziwiłłowska

 

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

Na czas rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca nie dostarcza Kupującemu Produktów zastępczych.

 Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu 

 

Pobierz formularz zwrotu DOC

Pobierz formularz reklamacji DOC